Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu

30 kwietnia 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu.
Senat bardzo chce wspierać Polonię i Polaków poza granicami i budować mosty współpracy między Polonią a macierzą – zapewnił 30 kwietnia 2018 r. Polonijną Radę Konsultacyjną marszałek Stanisław Karczewski. Marszałek podkreślił, że zgodnie z oczekiwaniami Polonii i Polaków poza granicami pieniądze na opiekę nad Polonią są wydawane przede wszystkim na edukację i naukę języka polskiego.

Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej rozpoczęło się od  powołania na nowego członka PRK Anny Wawrzyszko, wiceprzewodniczącej Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Zastąpiła ona na tym miejscu zmarłego prof. Piotra Małoszewskiego.

fot. Kancelaria Senatu

Marszałek zaznaczył, że pieniądze na opiekę nad Polonią zostały zwiększone w tym roku, po raz pierwszy od wielu lat, do 100 mln zł. Obiecał, że będzie zabiegał, by ta kwota nadal rosła. Dodał, że choć środki te wzrosły to wnioski, które wpłynęły opiewały na kwotę 371 mln zł. „Z jednej strony to martwi, że Senat nie może odpowiedzieć na wszystkie potrzeby naszych rodaków poza granicami, z drugiej jednak – cieszy, bo świadczy o aktywności Polonii” – powiedział marszałek. Dodał, że Senat otwarty jest na współpracę ze wszystkimi środowiskami polonijnymi. Chodzi o to, by ta współpraca służyła naszym rodakom i utrzymywaniu ich więzi z ojczyzną – podkreślił.

Skład Polonijnej Rady Konsultacyjnej: Stanisław Aloszko, prezes Federacji Polonii Francuskiej, Adam Bąk, prezes Adam M. Bak Foundation (USA), Maria Szonert Binienda, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej do Spraw Polskich, Andżelika Borys, przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Halina Csúcs Lászlóné, rzecznik narodowości polskiej przy Zgromadzeniu Narodowym Węgier, Jan Cytowski, prezes Rady Polonii Świata, Adam Gajkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Nasza Polonia w Australii, Barbara Kukulska, prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu (RPA), Tomasz Machura, powiernik Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, ksiądz Zdzisław Malczewski, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, Tadeusz Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (Szwecja), Ewa Stasinowska, prezes Klubu Gazety Polskiej w Amsterdamie (Holandia), Aleksandra Ślusarek, przewodnicząca Związku Repatriantów RP  – z Kazachstanu), Rita Tamašunienė, poseł do litewskiego Sejmu, przewodnicząca klubu parlamentarnego AWPL-ZchR, Anna Wawrzyszko – wiceprzewodnicząca Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła.

Serdecznie gratulujemy Pani Annie Wawrzyszko dołączenia do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

Informacja oraz zdjęcia za Kancelarią Senatu www.senat.gov.pl

fot. Kancelaria Senatu