Pryłuki

Nazwa podmiotu nauczania 

Kursy Języka Polskiego przy Kulturalno-Oświatowym Związku Polaków w Pryłukach


Adres 

17500 Pryłuki, ul. Wokzalna 24


Data założenia 

2012 r.


Liczba uczniów i nauczycieli 

37 uczniów i 1 nauczyciel


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

Kursy zostały zorganizowane z inicjatywy rodziców.

Zajęcia języka polskiego odbywają się w wynajmowanym przez stowarzyszenie w lokalu  Rady Miasta. Są to dwie  sale, spełniające funkcje klasy lekcyjnej i  biblioteki literatury polskiej. Pomieszczenia są odpowiednio wyposażone. Do dyspozycji nauczyciela jest komputer, kserokopiarka.

Nauka języka polskiego i kultury polskiej odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo dla każdej grupy. Są to dodatkowe, nieobowiązkowe, popołudniowe zajęcia pozalekcyjne. Głównym celem jest pielęgnowanie i pogłębianie znajomości języka polskiego, nauka czytania i pisania po polsku. Ważną rolę odgrywa  zapoznanie uczniów z polską kulturą i tradycjami.

Na zakończenie roku szkolnego słuchacze otrzymują certyfikat wydany przez Stowarzyszenie Polonijne.

Przy szkole działa dziecięca grupa wokalna “Pryłuckie Polonuski”.  Wykorzystując aktywność uczestników kursów, w ramach spotkań, organizowane są obchody polskich świąt, dyktanda, konkursy.

25 lat obalenia komunizmu 208