Równe

Nazwa podmiotu nauczania

Szkoła sobotnio-niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. W. Reymonta


Adres 

ul. Fabryczna 16, 33-016, Równe, Ukraina


Data założenia 

1996 rok


Liczba uczniów i nauczycieli 

156 uczniów, 3 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

Szkoła sobotnio-niedzielna powstała w 1997 roku z inicjatywy  członków Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. W. Reymonta.

Na początku była jedna nauczycielka, która uczyła języka i literatury polskiej.

Liczebność uczniów wyrosła z 8-10 osób do 156.

Szkoła ma na dzień dzisiejszy własne pomieszczenie od miasta.

Szkoła Sobotnia jest miejscem dla wszystkich dzieci, które chcą się uczyć języka polskiego. Celem szkoły jest nauka czytania i pisania w języku polskim, poznawanie dziedzictwa kultury polskiej, tworzenia możliwości czynnego udziału w kultywowaniu tradycji i obyczajów, uświadomienie potrzeby integracji międzynarodowej.

Szkoła uczy języka polskiego, elementów historii, geografii i kultury i tradycji polskich oraz podtrzymuje w środowisku obchodzenie świąt państwowych i religijnych.

Od początku istnienia Szkoły sobotnio-niedzielnej, uczą w niej nauczyciele z Polski wcześniej kierowani przez CODN, obecnie przez ORPEG –  Andrzej Leja, Lidia Bąkowska, Piotr Boroń, Justyna Jancz, Barbara Dziurkowska, inni. Uczą w niej też nauczyciele ukraińscy, którzy dobrze posługują się językiem polskim i mają ukończone szkolenia i studia dla nauczycieli polonijnych.

W szkole zajęcia odbywają się w soboty oraz w dni powszednie. W dni powszednie od godziny 16.00 do 20.00, w soboty od 10.00 do 18.00.
Zajęcia trwają 60 minut.

W lekcjach uczestniczą osoby w różnym wieku. Prowadzone jest 7 grup, dla dzieci, studentów, dorosłych, grupy początkujące i średnie. Na zajęcia można zapisać się w dowolnym terminie w ciągu roku szkolnego.

Dużo młodzieży i starszych osób uczy się języka polskiego dla egzaminu na Kartę Polaka.

Uczniowie Szkoły odnoszą sukcesy. W roku 2011 Olga Poluszkiewicz zajęła II miejsce na Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w  Łucku.

W roku 2013 uczeń szkoły Jegor Storożuk dostał wyróźnienie w IV edycji Konkursu “Być Polakiem”.
W roku szkolnym 2012/2013 uczennica Szkoły Polskiej Marta Bagińska zdobyła  I miejsce  w XXII Konkursie Recytatorskim im. A. Mickiewicza “Kresy”  we Lwowie, a także I miejsce w XI Owodowym Konkursie Recytacji  poezji polskiej w Równem. W roku szkolnym 2014/2015 uczeń Szkoły Artem Cybulski zajął I miejsce w Finale konkursu “Co wiem o Polsce” w kategorii “Uczę się języka polskiego III i więcej rok” w Chmielnickim.
DSC04929