Przedstawiciele Fundacji WiD na konferencji OBWE

W tegorocznej, odbywającej się w Warszawie konferencji poświęconej prawom człowieka, udział bierze ponad 100 przedstawicieli z 57 państw. Tematy wiodące w tym roku to przemoc wobec kobiet i dzieci, prawa mniejszości narodowych oraz prawa migracyjne.

IMG_6417

Szczegóły konferencji dostępne są na stronie http://www.osce.org/odihr/hdim_2014