“Świetlica Polska” w Winnicy

W punkcie nauczania języka polskiego przy stowarzyszeniu “Świetlica Polska” w Winnicy od września rozpoczął się nowy rok szkolny, jak i w zeszłym roku, w różnorodnych grupach. Studenci Uniwersytetu Medycznego pobierają naukę języka polskiego w gmachu uczelnianej biblioteki. Działa grupa przy Szkole Muzycznej w Winnicy. Powiększyła się także grupa dzieci uczących się języka polskiego w szkole średniej w miejscowości Uladowka.W samej siedzibie Stowarzyszenia też odbywają się zajęcia z języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych i po raz pierwszy została zorganizowana grupka maluchów, 5-latków.

Winnica_Swietlica_4-635x476 Winnica_Swietlica_2 Winnica_Swietlica_1-635x476
ABC
Punkt nauczania języka polskiego przy Winnickim Obwodowym Dobroczynnym Stowarzyszeniu “Świetlica Polska” jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”.
Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.
Źródło: http://polacy.info.pl/pl/1922/nowy-rok-szkolny-winnickiej-swietlice-polskiej/