Punkt Nauczania działający przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego, oddział w Obertynie

Nazwa placówki dydaktycznej

Punkt Nauczania działający przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego, oddział w Obertynie


Adres

ul. Władyki Kuczmiaka 2a, 78-060 Obertyn, obwód iwanofrankiwski


Data założenia

2010 rok


Podmiot zakładający

Towarzystwo Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego, oddział w Obertynie


Miejsce działalności dydaktycznej

sala użyczona przez inny podmiot


Dyrektor placówki

Julia Meńszczykowa


Liczba uczniów/nauczycieli

32/1


Liczba grup

3


Czas pracy placówki

jeden dzień w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie wieloletnie, dwu-, trzy- i pięcioletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski


Opis działalności placówki

Punkt Nauczania działający przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego, oddział w Obertynie, obchodził w 2015 roku pięciolecie istnienia. Ambicją jego założycieli było promowanie języka polskiego, polskich tradycji i zwyczajów. Nauczycielka Julia Meńszczykowa ma wykształcenie wyższe. Prowadzi zajęcia raz w tygodniu, w soboty od godz. 13.00 do 16.00. Salę, w której się odbywają lekcje, placówka wynajmuje bezpłatnie od osoby prywatnej. Pomieszczenie jest wyposażone w najbardziej niezbędne sprzęty. W ciągu roku szkolnego są organizowane akademie z okazji świąt narodowych (Niepodległości Polski, Konstytucji 3 maja, Dnia Polonii i Polaków za Granicą i Dnia Flagi RP), obchodzi się także rocznicę bitwy pod Obertynem 22 sierpnia. W placówce nie zapomina się również o dniu Świętego Mikołaja, andrzejkach, jasełkach czy Dniu Babci.

W punkcie działa kółko teatralne, które ma w swoim repertuarze przedstawienie „Na tapczanie siedzi leń” według Jana Brzechwy czy Przedstawienie Bożonarodzeniowe. Trzech absolwentów studiuje obecnie w Katowicach, Warszawie i Wrocławiu. Potrzeby placówki: podręczniki, mapy, materiały edukacyjne, telewizor.

Kontakt: [email protected]