Warsztaty z przedsiębiorczości w warszawskim gimnazjum nr 92

Wystawa „Wiek pary, elektryczności i ekonomii. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” gościła również w  Gimnazjum nr 92 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie. Warsztaty utrwalające wiedzę zdobytą dzięki ekspozycji odbyły się 22 marca 2017 roku.

W warsztatach wzięły udział dwie klasy I, łącznie 40 uczniów. Gimnazjaliści z obu klas wykazali się niemałym zmysłem aktorskim. Ci, którzy wcielili się w postaci twórców przedsięwzięć gospodarczych, dość udanie interpretowali, a nie czytali, przedstawione im teksty biograficzne. Pozostali uczniowie – inwestorzy – chętnie ich słuchali. Zwłaszcza postać Jana Szczepanika wzbudziła ich szczere zainteresowanie i chęć poznania innych jego wynalazków.

Warsztaty przebiegły sprawnie. Gimnazjaliści z zaciekawieniem wysłuchali dodatkowych wyjaśnień i zadawali liczne pytania. Szczególnym zacięciem wykazały się osoby odgrywające postaci Leona Sapiehy, Ignacego Łukasiewicza, Michała Elwiro Andriollego, Jana Szczepanika, Jana Lubomirskiego oraz Franciszka Stefczyka, które nawet po zakończeniu zajęć zachowywały powagę i szczerą chęć dokończenia zabawy, przeliczając zebrany kapitał i porównując jego wysokość do kwoty potrzebnej do wcielenia w życie swojego pomysłu gospodarczego.

Warsztaty przeprowadził trener Krzysztof Jabłonka.


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Termin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017