Szkoła Języka polskiego przy Narodowo-Kulturalnym Stowarzyszeniu Polaków „Polska Nuta”

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkoła Języka polskiego przy Narodowo-Kulturalnym Stowarzyszeniu Polaków „Polska Nuta”


Adres

ul. Uspienska 113, 65-014 Odessa, obwód odeski


Data założenia

2013 rok


Podmiot zakładający

Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Polska Nuta”


Miejsce działalności dydaktycznej

sale wynajmowane od polskiej organizacji


Dyrektor placówki

Eugenia Fedczyszyna


Liczba uczniów/nauczycieli

281/3


Liczba grup

15


Czas pracy placówki

sześć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie dwuletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski, kultura Polski


Opis działalności placówki

Członkowie Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Polska Nuta” działającego od 3 maja 2013 roku, chcąc pogłębić edukacyjno- -patriotyczne wychowanie młodzieży, założyli w Odessie Szkołę Języka Polskiego. Uczą w niej Joanna Saganowska, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Polska), Leszek Janusz Węgłowski, który ukończył Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną w Siedlcach (Polska) i siedlecki Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, oraz Marek Marciniak po UAM w Poznaniu (Polska). Placówka korzysta z czterech salek do nauki języka polskiego wynajmowanych od polskiej organizacji, umeblowanych i wyposażonych w rzutnik, trzy komputery, drukarkę i odtwarzacz. Lekcje odbywają się sześć razy w tygodniu: w poniedziałki i środy od godz. 11.00 do 18.30, we wtorki i czwartki od 10.30 do 18.00, w piątki od 10.30 do 19.00 oraz w soboty od 12.00 do 17.00. Realizując założenia twórców szkoła organizuje obchody Święta Niepodległości Polski i Święta Konstytucji 3 maja. W dbałości o kultywowanie polskich tradycji przygotowywane są jasełka, Festiwal Kolęd, Festiwal Muzyki Pasyjnej. Uczniowie angażują się w zajęcia pozalekcyjne. Działają w kółku muzyczno-teatralnym, Studiu Artystycznym „Złote ręce” (malarstwo, fotografia, grafika), Chórze „Polska Nuta” (35 osób), który występuje na imprezach okolicznościowych lokalnej społeczności polskiej, a także podczas mszy św. w katedrze w Odessie. Biorą udział w konkursach plastycznych: „Turcja – pogląd na Wschód”, „Polak i Węgier − dwa bratanki”.

Kontakt: [email protected]