Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Polskim Stowarzyszeniu „Nadzieja”

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Polskim Stowarzyszeniu „Nadzieja”


Adres

ul. 20 lat Października 63, 55-213 Pierwomajsk, obwód mikołajewski


Data założenia

2015 rok


Podmiot zakładający

Polskie Stowarzyszenie „Nadzieja”


Miejsce działalności dydaktycznej

wynajmowana sala od innego podmiotu


Dyrektor placówki

Georgij Makiejew


Liczba uczniów/nauczycieli

25/1


Liczba grup

2


Czas pracy placówki

dwa dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

kursy roczne, nauczanie dwuletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski


Opis działalności placówki

Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Polskim Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Pierwomajsku istnieje od 1 lipca 2015 roku. Prowadzone przez nią kursy wychodzą naprzeciw potrzebie miejscowych Polaków, którzy chcą, by ich dzieci uczyły się języka polskiego. Znajomość języka przodków pozwoli im na zwiększenie szans edukacyjnych i lepszą przyszłość. Nauczycielką jest Oksana Hresko, absolwentka Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu, która ma pod swoja opieką 25 uczniów. Nauka odbywa się w soboty i niedziele po cztery godziny. Uczniowie spotykają się w wynajmowanej sali w Szkole Muzycznej nr 1. Mają do dyspozycji książki, czasopisma, płyty DVD i mapy. Szkoła zamierza włączać się w organizowane przez PS „Nadzieja” Dni Polskiej Kultury oraz inne przedsięwzięcia.

Kontakt: [email protected]