Punkt Nauczania Języka Polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego

Nazwa placówki dydaktycznej

Punkt Nauczania Języka Polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego


Adres

ul. Wowczyniecka 92, 76-009 Iwano-Frankiwsk, obwód iwanofrankiwski


Data założenia

2015 rok


Podmiot zakładający

Towarzystwo Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego


Miejsce działalności dydaktycznej

salka parafialna


Dyrektor placówki

Nelli Czeladko


Liczba uczniów/nauczycieli

101/7


Liczba grup

7


Czas pracy placówki

pięć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie dwuletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski, literatura, historia


Opis działalności placówki

Punkt Nauczania Języka Polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławów) zaczął działać 15 lipca tego roku. Powstał w związku z zapotrzebowaniem dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, które nie uczęszczają do klas z polskim językiem nauczania, na poznanie języka przodków. Zajęcia dydaktyczne prowadzą: Nella Czeladko, absolwentka Studium Nauczycielskiego w Szczebrzeszynie, polonistki Janina Magas – Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu i Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego, Weronika Demian i Eugenia Baranowa, również po Narodowym Uniwersytecie Przykarpackim im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, oraz historyk Sergiusz Synicyn, który ukończył iwanofrankiwski Instytut Pedagogiczny im. W. Stefanyka.

Lekcje odbywają się w salce parafialnej pięć razy w tygodniu: w poniedziałki – 16.00-19.00, wtorki – 16.30-20.30, środy – 16.00-20.30, czwartki – 16.30-19.30 i piątki – 16.30-20.30. Grono pedagogiczne chce oprócz nauki języka polskiego przekazać swoim podopiecznym wiedzę o kraju przodków, jego tradycjach, obyczajach. W planach ma obchody świąt narodowych, religijnych, rocznic okolicznościowych, jak Święto Konstytucji 3 maja, Święto Niepodległości Polski, Wigilia, Dzień Matki, Dzień Dziecka itp.

Kontakt: [email protected]