Punkt Nauczania przy Parafii Rzymskokatolickiej Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Nazwa placówki dydaktycznej

Punkt Nauczania przy Parafii Rzymskokatolickiej Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Adres

ul. Wowczyniecka 92, 76-009 Iwano-Frankiwsk, obwód iwanofrankiwski


Data założenia

1990 rok


Podmiot zakładający

Rzymskokatolicka Parafia Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Miejsce działalności dydaktycznej

salka parafialna


Dyrektor placówki

s. Aleksandra Stachnik


Liczba uczniów/nauczycieli

125/1


Liczba klas

6


Czas pracy placówki

trzy dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie wieloletnie: dwu-, trzy- i pięcioletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski, historia Polski


Opis działalności placówki

Punkt Nauczania przy Parafii Rzymskokatolickiej Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata istnieje od 1990 roku. Powstał z potrzeby pracy na rzecz środowiska polskiego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej posługujących w parafii. Prowadzące katechezę zakonnice zaczęły uczyć polskiego, historii i tradycji polskich. W placówce pracuje s. Aleksandra Stachnik OSU, mająca wykształcenie pedagogiczne oraz ukończoną Akademię Ignatianum w Krakowie (Polska). Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 18.00-20.30, środy – 16.30- 20.30 oraz czwartki – 16.30-17.30 i 19.00-21.00. Sala lekcyjna mieści się w Polskim Domu Parafialnym i jest wyposażona w niezbędne meble oraz telewizor.

Wychowankowie mają dostęp do biblioteki znajdującej się na miejscu. Uczniowie poznają w szkole mowę ojczystą i kulturę polską. Uczestniczą w akademiach patriotycznych, np. uświetniających rocznicę Święta Konstytucji 3 maja, Narodowego Święta Niepodległości Polski, czy wyjazdach edukacyjnych, np. Poznaj Bohaterów: szlakiem Legionów Polskich na Pokuciu; jasełkach, Wigilii, imprezach okolicznościowych, jak Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, wieczór poetycko-muzyczny z okazji 275. rocznicy urodzin Franciszka Karpińskiego. Kilka osób, które ukończyły naukę, studiuje w Polsce. Placówka chciałaby zakupić projektor.

Kontakt: [email protected]