Szkoła Ogólnokształcąca I-III stopnia z polskim językiem nauczania

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkoła Ogólnokształcąca I-III stopnia z polskim językiem nauczania


Adres

ul. Kijowska 13 a, 32-000 Gródek Podolski, obwód chmielnicki


Data założenia

2002 rok


Podmiot zakładający

Związek Polaków na Ukrainie oddział w Gródku Podolskim


Miejsce działalności dydaktycznej

budynek szkolny należący do Stowarzyszenia Wspólnota Polska


Dyrektor placówki

Zoja Rogowska


Liczba uczniów/nauczycieli

332/35


Liczba klas

16


Czas pracy placówki

pięć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie 11-letnie


Nauczane przedmioty ojczyste

językiem wykładowym jest język polski


Opis działalności placówki

Szkoła Ogólnokształcąca I-III stopnia z polskim językiem nauczania w Gródku Podolskim została wzniesiona w 2002 roku, między innymi dzięki wsparciu Senatu Rzeczpospolitej. Kamień węgielny pod jej budowę poświęcił Jan Paweł II. Jest jedyną polskojęzyczną placówką na Podolu. Celem, jaki sobie stawia, jest kształtowanie w uczniach uczuć patriotycznych, uświadomienie im etnicznej wspólnoty, poczucia godności narodowej.

Grono pedagogiczne składa się z 35 osób. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, by u swych wychowanków kształtować twórczą osobowość. W funkcjonalnie zaprojektowanej placówce znajduje się 18 klas lekcyjnych oraz pracownie: techniczne (warsztat obróbki metalu, drewna, krawiecki, gotowania), komputerowa z dostępem do Internetu, sala konferencyjna, biblioteka, jadalnia, gabinet lekarski, sala gimnastyczna. Nie zapomniano o placu zabaw oraz boisku do siatkówki i koszykówki.

Uczniowie zdobywają laury na wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach językowych i sportowych.

Uczniowie nazywają ją drugim domem.