Punkt Nauczania przy Centrum Języków i Kultur Słowiańskich

Nazwa placówki dydaktycznej

Punkt Nauczania przy Centrum Języków i Kultur Słowiańskich


Adres

provułok Proiznyj 10, p.105/5, 29-010 Chmielnicki, obwód chmielnicki


Data założenia

2007 rok


Podmiot zakładający

Centrum Języków i Kultur Słowiańskich


Miejsce działalności dydaktycznej

pomieszczenia użyczone przez inny podmiot


Dyrektor placówki

Nela Szutiak


Liczba uczniów/nauczycieli

94/5


Liczba klas

18


Czas pracy placówki

sześć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

Kursy krótkoterminowe, roczne; nauczanie wieloletnie: dwu-, trzy- i pięcioletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

literatura polska, podstawy historii, geografii, kultury i tradycji polskiej


Opis działalności placówki

Punkt Nauczania przy Centrum Języków i Kultur Słowiańskich w Chmielnickim istnieje od ośmiu lat. Jego głównym zadaniem jest nauczanie języka polskiego i poszerzanie wiedzy o Polsce wśród uczniów.

Szkoła zatrudnia trzy nauczycielki: Nelę Szutiak, Alisę Oginską i Eugenię Bryczańską, mające wyższe wykształcenie i ukończone szkolenie w Centrum Metodycznym w Drohobyczu, oraz dwie wolontariuszki: Natalię Jurczuk i Tetianę Kalininę.

Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 19.00, w soboty od 10.00 do 18.00. Gdy jest zaplanowane wyjście do kina, trwają do godz. 20.00.

Miejscem nauczania są salki w Chmielnickim, Kuryłowcach Murowanych, Wińkowcach, Mohylowie Podolskim, użyczane przez parafię oraz inny podmiot. Są wyposażone w meble szkolne, drukarkę, podręczniki, słowniki, plansze dydaktyczne, mapy.

Oprócz lekcji w szkole działa koło literackie, są organizowane wycieczki turystyczno-historyczne, spotkania dotyczące doradztwa prawnego, przygotowania do rozmowy w sprawie otrzymania Karty Polaka, a dla kandydatów na studia spotkania edukacyjno-doradcze.

Potrzeby szkoły to: podręczniki i zeszyty do nauki języka polskiego, zestawy tablic dydaktycznych i sprzęt multimedialny.

Kontakt: [email protected]