Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski!

Fundacja Wolność i Demokracja od wielu lat realizuje projekty historyczne pn. „Doceniamy przeszłość – patrzymy w przyszłość”. Dla nas również ważny jest szacunek do pamiątek rodzinnych, albumy z rodzinnymi zdjęciami, czy upamiętnianie mogił poległych bohaterów.

Dlatego doceniamy i wspieramy akcję Muzeum Historii Polski  pn. Małe Wielkie historie”, czyli ogólnopolską społeczną akcję zbierania pamiątek historycznych.

 Celem zbiórki jest pozyskanie muzealiów do kolekcji Muzeum Historii Polski: obiektów o wartości historycznej, zarazem łączących się z osobistymi losami darczyńców.

Szczególne znaczenie mają przedmioty związane z polską drogą do niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Muzeum jest zainteresowane przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą, a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

Pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Od początku akcji Muzeum nawiązało współpracę z ponad 800 instytucjami w Polsce i na świecie – m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Japonii, Rosji, Kirgistanu, Argentyny, Chile, RPA, które wsparły promocyjnie kampanię. Znalazły się wśród nich jednostki samorządu terytorialnego (m.in. urzędy miast i gmin, starostwa), ambasady, biblioteki, punkty informacji turystycznej, parafie, szkoły, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Wśród pozyskanych eksponatów znalazły się przedmioty otrzymane przez darczyńców prywatnych, jak i instytucji z różnych stron świata.

Dużą część darowizn stanowią książki, prasa oraz różnego rodzaju archiwalia i dokumenty: rękopisy, pisma urzędowe, dyplomy, legitymacje, broszury czy albumy ze zdjęciami rodzinnymi. Wśród otrzymanych pamiątek znalazły się między innymi kolekcja przedmiotów pokazywanych w Pawilonie Polskim na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 r., list króla Jana Kazimierza z 1660 r., średniowieczne krzyżyki z XI-XIV w., dokumenty i listy dyplomaty Czesława Bitnera, właz do podziemnej radiostacji Armii Krajowej „Łódź podwodna” i zbiór związanych z nią pamiątek, fortepian z ok. 1900 r., kapsuła czasu z 1862 r., płyty gramofonowe oraz kredens z lat 20. XX w., XVIII-wieczne dokumenty z życia codziennego oraz biżuteria patriotyczna z okresu po powstaniu styczniowym.

Muzeum w ramach zbiórki powiększyło swoje zbiory o fotografie dokumentujące różne wydarzenia polityczne w Polsce w latach osiemdziesiątych XX w., matrycę i ramę do sitodruku z tekstem przysięgi Solidarności Walczącej i krótką historią organizacji, a także o kamienne tablice z kaplicy Domu Polskiego w Wiedniu związane z walką o niepodległość, powstałe w latach 1914-1920 i ręcznie dekorowaną skrzynkę z autografami członków Polskiej Organizacji Wojskowej – pamiątka z pobytu w więzieniu w Kownie w latach 1920-1922.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo.

Kontakt telefoniczny: (22) 211 90 29, (22) 211 90 48

lub mailowy: [email protected].

Każda taka propozycja zostanie rozpatrzona przez pracowników Muzeum.

Akcji towarzyszy spot informacyjny

Przygotowano także biuletyn informacyjny, który można obejrzeć klikając poniższy link

http://muzhp.pl/files/upload/media/mwh_jedn18_int_mhp.pdf