Wystawa o wybitnych Polakach i gra ekonomiczna po raz kolejny w Winnicy

19 października 2019 r. kontynuowaliśmy promocje Polski i Wybitnych Polaków w Winnicy poprzez realizację projektu : “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie.”  Tym razem z wystawą i grą zapoznali się  dzieci  i młodzież przynależący do  Konfederacji Polaków Podola w Winnicy. Projekt ma na celu promocję Polski, polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się gospodarki na ziemiach polskich w XIX wieku, przedstawienie sylwetek wybitnych Polaków działaczy politycznych, społecznych, ekonomistów, przemysłowców i wynalazców i ich osiągnięć. Wśród zaprezentowanych postaci są Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Leon Sapieha, Jan Tadeusz Lubomirski, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik, Michał Elwiro Andriolli oraz Franciszek Stefczyk.  Wystawie towarzyszy gra ekonomiczna, która pobudza młodzież do przedsiębiorczości.

Projekt jest realizowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacja Wolność i Demokracja.