Rekrutacja do Liderskiego Centrum Szkoleniowego! zapraszamy zespoły 10- osobowe

Liderskie Centrum Szkoleniowe – profesjonalizacja polskich organizacji na Ukrainie

Zapraszamy do udziału w badaniu i szkoleniu, dzięki któremu zbadamy Państwa poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z pracy, stworzymy obraz polskich organizacji widzianych oczami ich pracowników oraz zdiagnozujemy środowisko rozwoju pracowników. Udział w projekcie da Państwu możliwość zdiagnozowania problemów z jakimi się borykacie oraz da możliwość przeanalizowania kompetencji takich jak samoprzywództwo,  adaptacyjność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NALEŻY ZGŁASZAĆ ZESPOŁY 10-OSOBOWE!

Szkolenie zaplanowane jest według następującego harmonogramu:

  • Szkolenie online dla KAŻDEJ organizacji odrębnie – wprowadzenie do badania (spotkanie z trenerem, wprowadzenie w temat badania, wstępne informacje)
  • Po szkoleniu KAŻDY Uczestnik wypełnia test Delight Indeks (https://tiny.pl/7jmwl), którego celem jest zbadanie klimatu organizacji w kontekście pożądanych zachowań Uczestników.
  • Szkolenie online dla KAŻDEJ organizacji – interpretacja uzyskanych WYNIKÓW oraz wyprowadzenie wniosków rozwojowych (spotkanie z trenerem, omówienie wyników, wnioski)
  • Po szkoleniu badanie MindSonar (https://www.mindsonar.pl/) dyrektorów i prezesów organizacji (badanie dla 1 osoby z każdej organizacji)
  • Szkolenie online dla wszystkich Dyrektorów i Prezesów organizacji – anonimowa interpretacja wyników i pokazanie w jaki sposób mogą Oni być wspierający rozwój organizacji, a co może stanowić ryzyko
  • Coaching indywidualny dla każdego spośród 10 prezesów/dyrektorów organizacji (indywidualne spotkanie z wykfalifikowanym Coachem – co Was wzmacnia, a co może być zagrożeniem)
  • Grupowe spotkanie rozwojowe (MENTORINGOWO-COACHINGOWE) dla każdej organizacji odrębnie – pogłębiona diagnoza kluczowych obszarów do zmiany i zbudowanie ścieżki rozwojowej indywidualnie dla każdej z organizacji w zakresie doskonalenia się w jednej z 4 kategorii Delight Indeks
  • Spotkania mentoringowo-coachingowe dla każdej organizacji wspierające Ich w przeprowadzanych zgodnie z Ich planami zmianach – 2 coachingi grupowe dla każdego zespołu oraz po 2 spotkania coachingu indywidualnego dla każdej Osoby
  • Nagranie przez każdą organizację filmiku relacjonującego cały proces rozwojowy (wyznaczona osoba z organizacji przejdzie szkolenie online z tworzenia filmów i przez cały okres szkolenia, zobowiązana będzie do nagrywania zmian w organizacji)
  • Podsumowanie projektu z każdą grupą oddzielnie (prezentacja filmu) – wypracowanie rekomendacji na przyszłość

Zgłoszenia:

https://docs.google.com/forms/d/1ObzT12VX0aFKNJuL_2Iiekn0UbArvkTjkULywZtAu2Q/edit

koordynator: Łazarz Kapaon [email protected]