Rekrutacja do projektu „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” – 2022

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w projekcie

„DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”

W ramach projektu dofinansujemy uroczyste obchody Dnia Niepodległości Polski i  obchody uroczystości  związanych z uchwaleniem  Konstytucji 3 Maja, Dnia Polaków i Polonii poza granicami Polski, Dnia Flagi z uwzględnieniem polskich tradycji dla 40 organizacji polonijnych.

Złóż wniosek i pozyskaj dofinansowanie projektu:  wniosek projekt DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja

Termin złożenia wniosków do 12 sierpnia 2022

Maksymalna kwota dofinansowania  na realizację 2 działań-  4000,00 zł

podmioty z Ukrainy mają możliwość realizacji  jednego działania – maksymalna kwota dotacji  – 2000,00 zł 

Okres realizacji projektu : od 1 maja do 30 listopada 2022

W ramach działania Fundacja Wolność i Demokracja przyzna mini-granty na realizacje wydarzeń związanych z uroczystymi obchodami Dnia Niepodległości Polski i   obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Polaków i Polonii poza granicami Polski, Dnia Flagi w co najmniej 40 środowiskach polskich na świecie ( dofinansowanie uatrakcyjnienia uroczystych obchodów z uwzględnieniem polskich tradycji ).

W ramach projektu mogą być sfinansowane następujące działania:

 • organizacja stoiska niepodległościowego,
 • warsztaty przygotowania kotylionów,
 • konkursy tematyczne,
 • uroczyste akademie ze śpiewem pieśni Patriotycznych
 • aktywność na świeżym powietrzu,
 • bieg, emisje filmów o tematyce patriotycznej,
 • organizacja koncertów, spektakli
 • wydruk roll-upów z infografikami poświęconymi tematyce działań,
 • poczęstunek uczestników daniami polskiej kuchni,
 • zakup/ upieczenie rogali Świętomarcińskich
 • zakup wieńców, kwiatów, zniczy w celu zapalenia świateł pamięci w miejscach pochówku bohaterów walczących o niepodległość – “Znicz dla Bohatera”.

Wydatki kwalifikowane które można ponosić w ramach realizacji 2 wydarzeń :

Dofinansowanie uroczystych 2 wydarzeń w jednej organizacji polonijnej : obchodów Święta Niepodległości i rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dnia Flagi Polskiej, Dnia Polonii i Polaków za granicą z uwzględnieniem polskich tradycji (organizacja stoiska – dekoracje, materiały promocyjne, upominki, honoraria, wynajem sali i sprzętu, wynajem/zakup wyposażenia stoiska, usługi fotograficzne i video, druk materiałów, poczęstunek, usługi transportowe, środki dezynfekcji i ochrony osobistej, koszt organizacji wydarzeń on-line, abonament, zoom,)

Organizacja polonijna składająca wniosek o dofinansowanie uroczystych obchodów Święta Niepodległości Polski i obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Polaków i Polonii poza granicami Polski, Dnia Flagi  Polski zobowiązuje się:
– zorganizować dwa wydarzenia polonijne, ( organizacje z Ukrainy mogą  zadeklarować realizację jednego wydarzenia)
– zapewnić udział co najmniej 50 uczestników w organizowanych uroczystościach,
– spełnić obowiązki informacyjne odnośnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji Wolność i Demokracja zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej,

– zapewnić zapalenia świateł pamięci w miejscach pochówku bohaterów walczących o niepodległość Polski ( w miejscach pamięci zlokalizowanych w pobliżu organizacji polonijnej).

„Projekt „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

osoba do kontaktu : [email protected]