Odbyła się kolejna lekcja żywej historii w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z uczestnictwem młodzieży z Żytomierza i Mikołajowa

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa“, dnia 28.07.2022. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyło 16 uczniów z dwóch zagranicznych organizacji polonijnych. Zgromadziła się młodzież z ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu i z Stowarzyszenia Polaków z Mikołajowa. Słuchacze połączyli się zdalnie za pośrednictwem platformy ZOOM.

Lekcja miała na celu wyjaśnienie uczestnikom, dzieciom polskiego pochodzenia z Ukrainy, dlaczego w tym roku w Polsce obchodzony jest Rok Romantyzmu Polskiego. Aby to uczynić zaczęliśmy od wyjaśnienia, czym w ogóle był romantyzm. W tym celu zaprezentowaliśmy ogólnie znane skojarzenia i elementy kultury, których początki doszukiwać się możemy w twórczości romantyków. Odwołaliśmy się więc do filmów grozy, fantasy, komedii romantycznych i popularności podróżniczych vlogerów. Tropy te poruszane były bowiem przez artystów XIX wieku. W tej części zaprezentowaliśmy też fragment zarejestrowanego przedstawienia “Dziadów” aby omówić charakterystyczny nastrój grozy i tajemniczości. Zaprezentowany był także ogólnodostępny utwór “Stepy Akermańskie”. Uczestnicy po wysłuchaniu go musieli odpowiedzieć na kilka pytań. Aby podkreślić powiązanie ziem polskich i ukraińskich z omawianym tematem, miejsca wspomniane w wierszu zostały zaprezentowane za pomocą spaceru w aplikacji Google Street View (dawny Akerman, obecnie Białogród nad Dniestrem). Wykorzystując słynne polskie obrazy, fragmenty filmowe oraz repliki mundurów historycznych przybliżyliśmy też dzieje walk Polaków o niepodległość w XIX wieku. Na koniec zaś wydarzenia te zostały zilustrowane odczytanymi fragmentami utworów literackich.