Kolejna lekcja w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z tematem “Romantyczna Niepodległa” odbyła się z ukraińskimi uczniami

W dniu 28. lipca 2022 w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa”. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji brały udział dwie organizacje zrzeszające Polaków, jedna z Żytomierza i jedna z Chmielnickiego. Piętnastu uczestników zgromadziło się aby brać udział w lekcji zdalnie.

Lekcja rozpoczęła się od przywitania uczestników i zaprezentowania tematu spotkania. Wyjaśniony został także pretekst do niej, czyli Rok Romantyzmu Polskiego. W pierwszej części spotkania przeprowadzono “burze mózgów”, której celem było określenie elementów kultury, które zawdzięczamy romantykom (film grozy, fantastyka, komedia romantyczna, kanały podróżnicze). W tej części zaprezentowaliśmy też fragment zarejestrowanego przedstawienia “Dziadów” aby omówić charakterystyczny nastrój grozy i tajemniczości. Zaprezentowany był także ogólnodostępny utwór “Stepy Akermańskie” w wykonaniu Andrzeja Stasiuka i ukraińskiego zespołu Haydamaky. Uczestnicy po wysłuchaniu go musieli odpowiedzieć na kilka pytań. Aby podkreślić powiązanie ziem polskich i ukraińskich z omawianym tematem, miejsca wspomniane w wierszu zostały zaprezentowane za pomocą spaceru w aplikacji Google Street View (dawny Akerman, obecnie Białogród nad Dniestrem). Temat walki o niepodległość zilustrowany został fragmentem ekranizacji “Pana Tadeusza” a losy wyprawy na Moskwę omówione zostały z wykorzystaniem repliki umundurowania żołnierza Księstwa Warszawskiego z 1812 roku. Następnie zaprezentowano fragmenty utworów polskich romantyków (Mickiewicza, Norwida), które poświęcone były poruszanym zagadnieniem (Wojna 1812 roku, Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe).