Dzieci z Ukrainy uczestniczyli w lekcjach żywej historii “Romantyczna Niepodległa”

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa“, dnia 28 lipca 2022. W lekcji uczestniczyły dziewiętnastu młodszych dzieci z Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia “Rodzina” w Browarach i z OS Kulturalno-Oświatowego Centrum im. T. Czackiego w Zdołbunowie.

W związku z wiekiem słuchaczy tym zmodyfikowany został scenariusz zajęć. Więcej miejsca poświęcono na materiały wideo oraz audio. Przedstawione oraz omówione zostały fragmenty zarejestrowanego przedstawienia “Dziadów”. Uczestnicy – po omówieniu zainteresowań romantyków – wysłuchali także współczesnej interpretacji “Stepów Akermańskich” – po polsku i ukraińsku. Aby zwiększyć zainteresowanie i wzmocnić zapamiętanie tego utworu wspólnie z uczestnikami odbyliśmy “spacer” po opisywanych przez Mickiewicza okolicach za pomocą Google Street View.