Odbyła się kolejna lekcja żywej historii w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z uczestnictwem młodzieży z Mikołajowa i Żytomierza

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Naftowa niepodległość“, dnia 27.07.2022. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyło 16 uczniów z dwóch zagranicznych organizacji polonijnych. Zgromadziła się młodzież z ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu i z Stowarzyszenia Polaków z Mikołajowa. Słuchacze połączyli się zdalnie za pośrednictwem platformy ZOOM.

Lekcja rozpoczęła się od przedstawienia się i powitania uczestników. Omówiono założenia projektu oraz powód realizacji lekcji – 200. rocznice urodzin Ignacego Łukasiewicza. Przy okazji zebraliśmy informacje dotyczące rozpoznawalności tej postaci wśród społeczności polskiej na Ukrainie. Do realizacji wybrany został scenariusz dla młodszych, w  którym skupiliśmy się na problemie światła – tego jak ludzie radzili sobie z jego brakiem, oraz jak wielkiego odkrycia w tej dziedzinie dokonał polski wynalazca. Kilkukrotnie podczas lekcji korzystaliśmy z metody burzy mózgów. Zadawaliśmy pytania dotyczące m.in. wyzwań człowieka pierwotnego, który nie ujarzmił jeszcze ognia, sposobów wykorzystywania ognia oraz wad pierwotnych nośników światła (np. świec). Metodę tą wspierały wyświetlane grafiki, w tym obrazy przedstawiające np. wnętrza dawnych domów oświetlane pojedynczymi świecami. W drugiej części lekcji przedstawiliśmy postać Ignacego Łukasiewicza. Jego losy omawialiśmy z wykorzystaniem dwóch narzędzi Google – Map oraz Google Street View. Uczestnicy byli bardzo aktywni i udzielali interesujących odpowiedzi. Celnie podsumowywali kolejne części prezentacji (np. dotyczące zasług Łukasiewicza i jego lampy). Po wspólnym odśpiewaniu naftowej pieśni porozmawialiśmy o znaczeniu Łukasiewicza w XXI wieku i jego roli dla rozwoju motoryzacji.