Kolejna lekcja w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z tematem “Naftowa Niepodległość” odbyła się z ukraińskimi uczniami

W dniu 27. lipca 2022 w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Naftowa niepodległość“. W lekcji brały udział dwie organizacje zrzeszające Polaków, jedna z Żytomierza i jedna z Chmielnickiego. Piętnastu uczestników zgromadziło się aby brać udział w lekcji zdalnie.

W pierwszej części lekcji – po sprawach formalnych – omówiono znaczenia światła i ciepła dla rozwoju człowieka. Uczestnicy trafnie wskazywali na wszystkie potrzeby, jakie ogień zaspokajał. Przedstawiono – z wykorzystaniem ilustracji i rekonstrukcji – kolejne etapy rozwoju techniki oświetleniowej. Druga część spotkania poświęcona była Ignacemu Łukasiewiczowi. Ze względu na pochodzenie uczestników (Ukraina) nacisk położyliśmy na działania Łukasiewicza na ziemiach obu państw – Polski i Ukrainy. Dlatego też często wykorzystywana była Mapa Google. Co więcej zdecydowaliśmy się na tłumaczenie kluczowych elementów prezentacji na język ukraiński (w tym pojęć z zakresu górnictwa naftowego). W trakcie lekcji prezentowany był fragment filmu fabularnego “Aż poleje się krew”, jako ilustracja działania wiertnicy kanadyjskiej. Uczestnicy wzięli też udział w wirtualnym spacerze po Lwowie (Google Street View). Na koniec spotkania wspólnie odśpiewano autentyczną pieśń borysławskich naftowców.