Dzieci z Ukrainy uczestniczyli w lekcjach żywej historii o temacie “Naftowa Niepodległość”

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Naftowa niepodległość“, dnia 27 lipca 2022. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyły dziewiętnastu uczniów z Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia “Rodzina” w Browarach i z OS Kulturalno-Oświatowego Centrum im. T. Czackiego w Zdołbunowie.

Początek lekcji poświęcony został na przedstawienie projektu, jego organizatora i dofinansowania. Po przywitaniu się zaprezentowano prezentację poświęconą znaczeniu odkrycia Ignacego Łukasiewicza. Aby lepiej zrozumieć jego doniosłość uczestnicy wzięli udział w burzy mózgów poświęconej problemom człowieka pierwotnego, w tym jego ograniczeniom związanym z brakiem światła i ciepła. Następnie przeanalizowane zostały kolejne kroki milowe człowieka w zakresie światła (ognisko, lampa oliwna, świeca). W drugiej części spotkania przedstawiony został życiorys Łukasiewicza, w którym wykorzystano autorską Mapę Google. Podczas lekcji wykorzystano także aplikację Google Street View aby przeprowadzić spacer po lwowie w poszukiwaniu miejsc związanych z Łukasiewiczem (Apteka “Pod Złotą Gwiazdą” i Szpital Pijarów). Omówiona została także konstrukcja lampy Łukasiewicza. Wyświetlony został również fragment filmu ukazujący pracę wiertnicy kanadyjskiej. Na koniec spotkania uczestnicy zaśpiewali wraz z prowadzącymi autentyczną piosenkę borysławskich nafciarzy “Każdy Borysławiak facet pomysłowy” .