Rekrutacja do projektu „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w projekcie

„DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”

W ramach projektu dofinansujemy uroczyste obchody Dnia Niepodległości Polski i 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z uwzględnieniem polskich tradycji dla 35 organizacji polonijnych.

Złóż wniosek i pozyskaj dofinansowanie projektu:  wniosek projekt DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja

Termin złożenia wniosków do 30 sierpnia 2021

Maksymalna kwota dofinansowania –  4000,00 zł

Okres realizacji projektu : od 1 maja do 30 listopada 2021

W ramach działania Fundacja Wolność i Demokracja przyzna mini-granty na realizacje wydarzeń związanych z uroczystymi obchodami Dnia Niepodległości Polski i Jubileuszu 230-lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 35 organizacjach ( dofinansowanie uatrakcyjnienia uroczystych obchodów z uwzględnieniem polskich tradycji ).

W ramach projektu mogą być sfinansowane następujące działania: organizacja stoiska niepodległościowego, warsztaty przygotowania kotylionów, konkursy, aktywność na świeżym powietrzu, bieg, emisje filmów o tematyce patriotycznej, organizacja koncertów , spektakli, wydruk roll-upów z infografikami, poczęstunek uczestników daniami polskiej kuchni, zakup/ upieczenie rogali Świętomarcińskich zakup wieńców, kwiatów, zniczy w celu zapalenia świateł pamięci w miejscach pochówku bohaterów walczących o niepodległość.

Organizacja polonijna składająca wniosek o dofinansowanie uroczystych obchodów Święta Niepodległości Polski i obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zobowiązuje się:
– zorganizować dwa wydarzenia polonijne,
– zapewnić udział co najmniej 50 uczestników w organizowanych uroczystościach,
– spełnić obowiązki informacyjne odnośnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji Wolność i Demokracja zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej.

„Projekt „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

osoba do kontaktu : [email protected]