Rekrutacja do projektu „Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider”.

Zapraszamy na weekendowy kurs online “Wartościowe zarządzanie – kurs coachingowy dla przedstawicieli polskich organizacji na świecie”, w ramach projektu „Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider”.

Nie jest to zwykłe szkolenie. To specjalistyczny kurs zarządzania. Przy współpracy z najlepszymi trenerami oraz wykorzystując profesjonalne narzędzia do pracy (test ILM72 – Integrated Leadership Measure, rekomendowany przez British Institute of Leadership and Managemenet, test MTQ48 – badanie odporności psychicznej, test Talentów Gallupa oraz karty wartości), chcemy dać Państwu możliwość rozwinięcia swoich umiejętności zarządzania.

Kurs składa się z 3 bloków tematycznych:

– pierwszy blok tematyczny (trzy zjazdy): Zarządzanie sobą i zarządzanie jednostką – trening mentalny.

– drugi blok tematyczny (dwa zjazdy): Zarządzanie zespołem.

– trzeci blok tematyczny (jeden zjazd): Zarządzanie organizacją.

Każdy zjazd to spotkanie weekendowe na platformie Zoom. Jeden zjazd to dwudniowe spotkanie (16 godzin) szkolenia. Łącznie jest to 6 zjazdów szkoleniowych + jeden dzień podsumowujący z egzaminem kończącym.

Dla kogo?: dla przedstawicieli organizacji polskich (liderzy, prezesi, dyrektorzy)

W jakich zespołach?: dwie grupy po 12 osób każda

Kiedy?:

pierwsza grupa:   

24-25 lipca

7-8 sierpnia

11-12 września

2-3 października

23-24 października

20-21 listopada

11 grudnia (finał)

 

druga grupa:

10-11 lipca

31 lipca – 1 sierpnia

21-22 sierpnia

18-19 września

16-17 października

13-14 listopada

27 listopada (finał).

 

Warunki zaliczenia:

– 100% obecności na zajęciach (Organizator dopuszcza nieobecność Uczestników na zajęciach w zakresie do 20% czasu trwania zajęć. W takich sytuacjach Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania dodatkowych zadań wdrożeniowych oraz indywidualnych konsultacji uzupełniających pominięte treści)

– Wykonanie wszystkich zadań wdrożeniowych pomiędzy zjazdami

– Egzamin teoretyczny i praktyczny

 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wykonanie zadania wstępnego. Ostateczną decyzję o kwalifikacji do kursu, podejmuje organizator.

Zgłoszenia: https://tiny.pl/rzn5w

Regulamin: Regulamin (1)

Kontakt: [email protected]