Remont dachu Liceum nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie

Donor: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 499 750,00 zł

  Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dofinansowanie na realizację zadania publicznego :

Remont dachu Liceum nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie

Głównym celem zadania jest zapewnienie godnych warunków do prowadzenia działalności edukacyjnej przez placówkę oświatową – Liceum nr 10 im. Św. Marii Magdaleny z klasami polskimi we Lwowie.

Cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

– opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie zgód.

– przeprowadzenie remontu dachu: demontaż pokrycia, montaż podłoża drewnianego, montaż paroizolacji, montaż pokrycia dachowego, prace dekarskie.

Całkowita wartość projektu:  558 750,00 zł.