Rezultaty realizacji projektu “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie” w roku 2020

 

Rezultaty realizacji projektu “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie” w roku 2020.

Projekt “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie” jest odpowiedzą na potrzeby polskiego szkolnictwa zgłoszone we wnioskach przez środowiska polonijne w Australii, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Islandii.

W roku 2020 w ramach projektu wsparciem zostało objętych 20 placówek oświatowych z następujących krajów: Australia, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Islandia, Niemcy, Belgia i Hiszpania.

Wsparciem zostało objętych 189 nauczycieli, z czego 109 nauczycieli otrzymało wsparcie bezpośrednie w postaci dofinansowania do wynagrodzeń.

16 placówek zostało doposażonych w niezbędne pomoce metodyczne i sprzęt edukacyjny sprzyjający pogłębianiu nauki języka polskiego, historii, kultury Polski oraz sprzęt.

Dzięki wsparciu placówek oświatowych dostęp do nauki języka polskiego miało zapewnione:
2091/1881 (rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021) uczniów

Projekt „Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie” jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii I Polakom za granicą.