Rezultaty realizacji projektu “Wspieranie Edukacji we Włoszech i Australii” w roku 2020

 

Projekt „Wspieranie Edukacji Polskiej we Włoszech i Australii” stanowi uzupełnienie do projektu „Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie”.

Wsparciem zostało objętych 5 placówek oświatowych (4 z Włoch i 1 z Australii).

Wsparciem zostało objętych 15 nauczycieli, z czego 8 nauczycieli otrzymało wsparcie bezpośrednie w postaci dofinansowania do wynagrodzeń.

3 placówki oświatowe otrzymały wsparcie w postaci dofinansowania do utrzymania placówki oświatowej.

Dzięki wsparciu placówek oświatowych dostęp do nauki języka polskiego miało zapewnione:
127 uczniów.

Projekt „Wspieranie Edukacji Polskiej we Włoszech i Australii” jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii I Polakom za granicą.