Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu „Dla Niepodległości – kontynuacja” w roku 2020

Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu „Dla Niepodległości – kontynuacja” finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

  1. 37 organizacji otrzymało dofinansowanie na organizację uroczystych obchodów Dnia Niepodległości. Kraje, które wzięły udział w projekcie to: Ukraina, Australia, Belgia, Hiszpania oraz Niemcy.
  2. Zostało zorganizowanych 37 wydarzeń będących Uroczystymi obchodami 11 listopada.
  3. Został wydrukowany Śpiewnik Patriotyczny w nakładzie 1000 sztuk i przekazany do organizacji biorących udział w projekcie oraz innych środowisk organizujących uroczyste obchody 11 listopada.
  4. Zostały opracowane i zaprojektowane materiały promocyjne zawierające opis/biogram 10 wybitnych postaci historycznych związanych z walką o niepodległość Polski. Materiały zostały udostępnione w wersji on-line. Następnie zostały przygotowane z nich Teczki Edukacyjne, które zostały wydrukowane  w nakładzie 1000 sztuk oraz przekazane do środowisk.
  5. Został opublikowany na portalu youtube filmik promujący materiały zawierające opis/biogram 10 wybitnych postaci historycznych związanych z walką o niepodległość Polski

Wspólne działania dotyczące organizacji Uroczystych Obchodów Dnia Niepodległości pozwoliły na uzyskanie rezultatów:

– wzmocnienie i dalsze budowanie tożsamości narodowej,

– przybliżenie Polonii polskiej historii, a w szczególności trudnej drogi Polaków do niepodległości

– pogłębienie wiedzy historycznej a także znajomości polskich bohaterów narodowych, szczególnie wśród młodych Polaków mieszkających poza granicami kraju

– głębszą integrację środowisk polskich z Ukrainy, Australii, Belgii, Hiszpanii oraz Niemiec

– pogłębienie wiedzy lokalnej społeczności na temat historii Polski oraz naszych tradycji i zwyczajów

– budowanie pozytywnych relacji między polskimi organizacjami a lokalnymi władzami.