Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu „Wielka Polska Rodzina – kontynuacja” w roku 2020

Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu „Wielka Polska Rodzina – kontynuacja” finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

  1. Dofinansowaniem zostało objętych 24 projektów z 20 organizacji z 6 krajów: Australii, Belgii, Nowej Zelandii, Ukrainy, Niemiec i Włoch.
  2. Zostało zorganizowanych 25 wspólnych akcji Narodowego Czytania, w placówkach z następujących krajów: Australia, Hiszpania, Holandia, Słowenia, Włochy i Ukraina.
  3. Dwie organizacje z Australii zostały wsparte środkami na organizację obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

Wspólne działania obejmujące jubileusze, warsztaty, wydarzenia kulturalne, np. festiwale oraz wspólne obchodzenie świąt i uroczystości o charakterze narodowym pozwoliło na uzyskanie rezultatów:

– wzmocnienie i dalsze budowanie tożsamości narodowej,

– przybliżenie Polonii polskiej tradycji, kultury

– pogłębienie wiedzy, szczególnie wśród młodych Polaków mieszkających poza granicami kraju, o naszej historii

– nastąpiła głębsza integracja środowisk polskich z Australii, Belgii, Nowej Zelandii, Ukrainy, Niemiec i Włoch.

Zważywszy na ograniczenia związane z pandemią, na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu „Wielka Polska Rodzina – kontynuacja” zostało z sukcesem zrealizowane:

– 6 festiwali

– 2 organizacje biegu Tropem Wilczym (Australia i Nowa Zelandia)

– 4 uroczyste obchody rocznic narodowych

– 2 jubileusze organizacji

– 1 wydarzenie kulturalne („Tydzień kultury włosko-polskiej”, Barii, Włochy)