Rezultaty realizacji projektu „Święty Jan Paweł II – mój Wielki Rodak” w roku 2020

Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu „Święty Jan Paweł II – mój Wielki Rodak” finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

20 placówek oświatowych i organizacji polonijnych z Ukrainy otrzymało dofinansowanie na organizację  Uroczystych Obchodów Dni Papieskich. Każda z placówek przygotowała kilka aktywności związanych z postacią polskiego papieża.

Zostały opracowane scenariusze lekcji, kart pracy dotyczących sylwetki Karola Wojtyły. Scenariusze te będą wykorzystane podczas Dnia Papieskiego w szkołach. Scenariusze zostały opracowane w trzech wariantach, uwzględniających wiek uczniów oraz poziom znajomości języka polskiego. Zostały one przekazane do podmiotów zaangażowanych w niniejszy projekt a także udostępnione na stronie www Fundacji, do pobrania dla innych organizacji i placówek oświatowych organizujących u siebie Dni Papieskie.

Projekt „Święty Jan Paweł II – mój Wielki Rodak” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.