Rodzina Polonijna – wymiana szkolna uczniów z Tęgoborzy i Horoszewa I cz.

Relacje z realizacji wymiany szkolnej pomiędzy  Polską szkółką  przy Rejonowym Kulturalno-Oświatowym Związku Polaków im. Władysława Reymonta w Horoszewie a Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiegow Tęgoborzy w ramach projektu  “Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja zrealizowanej w dniach  21-26 września 2019.

 

`                                  „Mówić w danym języku to stawić czoło światu i kulturze.”

                                                                                        /Frantz Fanon/

 

Stara prawda mówi, że aby naprawdę poznać obcy kraj, trzeba zamieszkać wśród żyjących tam ludzi. To przekonanie z pewnością przyświecało twórcom projektu “Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół”–  „Rodzina Polonijna”, choć tak naprawdę biorący w nim udział uczniowie i ich opiekunowie z Ukrainy nie są w Polsce obcy. To potomkowie mieszanych polsko-ukraińskich rodzin, którzy przyjechali do kraju jeszcze większości z nich nieznanego, ale w pewnym stopniu “swojego”.

Uczestnicy spędzili pierwsze kilkanaście godzin pobytu u polskich rodzin, nie tylko ze względu na konieczność odpoczynku po długiej podróży z Horoszewa i Żytomierza. Jednym z celów ich przyjazdu było poznanie polskich tradycji i sposobu życia. Na wsi na południu Polski, takiej jak Tęgoborze i okoliczne miejscowości, są one nadal żywe, więc goście z Ukrainy od razu stali się domownikami. Wspólne wyjście na niedzielną Mszę, rodzinny obiad sprawiły, że mogli poczuć się w Polsce jak u siebie. Dzieci i młodzież z Ukrainy żyją na styku dwóch kultur, zachodniej i wschodniej, katolickiej i prawosławnej, co daje im otwartość na innych. Choć większość z nich zwykle chodzi do cerkwi, wizyta w kościele rzymskokatolickim nie była zaskoczeniem; uczniowie zauważyli po prostu, że katolicka Msza jest znacznie krótsza od prawosławnej.

Aby jednak, według słów Frantza Fanona, “stawić czoło światu i kulturze”, człowiek potrzebuje znajomości języka. Goście z Ukrainy rozumieli język polski, choć stopień  posługiwania się przez nich polszczyzną był różny. Podczas zajęć, wycieczek, swobodnych rozmów z gospodarzami, mogli doskonalić swoje umiejętności językowe. Ich gospodarze, uczniowie z Tęgoborzy, przekonali się, że znajomość języków obcych otwiera drogę w świat, lecz także, że język ukraiński jest podobny do polskiego.

Poznawanie tradycji i kultury w wymiarze bliskim – rodzinnym, lokalnym odbyło się także podczas popołudniowego spaceru po okolicy, gdzie zobaczono między innymi Krzyż Legionowy i pomnik poległych podczas II wojny światowej. Potem, podczas spotkania przy grillu, śpiewano polskie piosenki, a w poniedziałek grupa polsko-ukraińska, czyli goście i gospodarze, wspólnie przygotowywała plakaty i prezentacje pod hasłem “Opowiem Ci o Polsce”. Opowiadano o Polsce słowem i obrazem, zarówno podczas wspólnych zajęć, jak i w czasie wycieczek.

 

Wymiana szkolna została zrealizowana w ramach projektu  Fundacji Wolność i Demokracja „Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej  w ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.