Spotkanie stypendystów we Lwowie za nami

5 października 2019 r.  odbyło się coroczne spotkanie stypendystów „celowych” (Biesiada Polonistyczna), którzy w ramach projektu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie” zaprezentowali swoje prace stypendialne. Wkrótce prace zostaną opracowane i znajdą się na tej stronie  w zakładce Platformy Dobrych Praktyk .Tegoroczne spotkanie odbyło się we Lwowie przy międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 15-lecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki. Było – jak zawsze – naukowo i  twórczo.   Już dziś zachęcam do zgłaszania się w roku przyszłym – zdecydowaliśmy, że w przyszłym roku tematy prac stypendialnych będą dowolne – niech każdy młody naukowiec pochwali się swoimi badaniami nad szeroko rozumianą kulturą i językiem polskim (choć zawsze będziemy myśleć, jak to praktycznie wykorzystać w edukacji).

Przy okazji: Kończymy już program „Książka dla studenta”, zapraszamy za rok. Wciąż są do wzięcia stypendia studenckie dla studentów polonistyk z polskim pochodzeniem.

Koordynator projektu: Jerzy Kowalewski

Projekt„Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja  przy wsparciu Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonia i Polakami za granicą