Rodzina Polonijna – wymiana szkolna uczniów z Tęgoborzy i Horoszewa II cz.

Relacje z realizacji wymiany szkolnej pomiędzy  Polską szkółką  przy Rejonowym Kulturalno-Oświatowym Związku Polaków im. Władysława Reymonta w Horoszewie a Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiegow Tęgoborzy w ramach projektu  “Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja zrealizowanej w dniach  21-26 września 2019.

 

 „Podróż lepiej mierzyć w nowych przyjaźniach

                                                           niż w pokonanych milach.”

                                                                                                  / Tim Cahill/

 

Doświadczenie pedagogów mówi, że dla nastolatków najważniejsze są te zajęcia czy podróże, podczas których czują się otoczeni przyjaciółmi. Pamiętali o tym twórcy projektu “Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół”–  „Rodzina Polonijna”. Każdy uczestnik z Ukrainy miał polskiego opiekuna. Zajęcia i wycieczki służyły wzajemnemu poznaniu się i integracji. Doskonałą ku temu okazją była wspólna zabawa, czy to w Parku Wodnym, czy podczas spotkania towarzyskiego przy grillu. Integracji służyła praca nad plakatami i prezentacjami w mieszanych polsko-ukraińskich grupach. Uczniowie przekonali się, że nie dzieli ich wiele od kolegów z zagranicy, barierą może być jedynie język, ale w dobrej atmosferze różnice językowe nie przeszkadzają we wzajemnym porozumieniu. Ci, którzy może wcześniej obawiali się przyjmowania nieznanych osób, płakali przy rozstaniu, żałując, że wspólny pobyt trwał tylko kilka dni. Obdarowywano się nawzajem podarkami i wyrazami życzliwości. Inni uczniowie szkoły podstawowej w Tęgoborzy, nie biorący udziału w projekcie, z pewnością zazdrościli jego uczestnikom, także oni chcieli pomachać gościom na pożegnanie.

Na szczęście projekt nie jest zakończony, w przyszłym roku obecni gospodarze będą gościć na Ukrainie i już nie mogą się tej chwili doczekać. Dobrze, że współczesne środki komunikacji pozwalają na porozumiewanie się na odległość i dobrze, że projekty takie jak “Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół”–  „Rodzina Polonijna” zbliżają do siebie młodych ludzi, ucząc ich otwartości, gościnności i zrozumienia. Europa staje się przez nie, według słów polskiego noblisty, Czesława Miłosza, “rodzinna”, a ludzie o wspólnych korzeniach, podobnych tradycjach i językach, mogą zagwarantować jej bezpieczeństwo i rozwój.

 

 

Wymiana szkolna została zrealizowana w ramach projektu  Fundacji Wolność i Demokracja „Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej  w ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.