Świętujemy jubileusz półwiecza istnienia i działalności Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech

5 października 2019 r. w pomieszczeniach reprezentacyjnych Konsulatu Generalnego RP w Kolonii pod hasłem „W nas jest Polska” świętowano jubileusz półwiecza istnienia i działalności Polskiej Macierzy Szkolnej, która prowadząc nauczanie języka polskiego z elementami historii, kultury i tradycji w 10 szkołach na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii i Hamburga.

Uroczystość objęta została Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Agaty Kornhauser-Dudy, co podniosło znacząco jej rangę oraz stało się okazją do podkreślenia znaczenia Polskiej  Macierzy   Szkolnej w Niemczech w podtrzymywaniu polskiej tożsamości narodowej poza granicami kraju.

Poprzez obchody chciano przypomnieć pracę ludzi, którzy tworzyli to środowisko, rozwijając szkolnictwo polskie, by w ten sposób dbać o przekazywanie narodowych wzorców kulturowych kolejnym pokoleniom Polaków, równocześnie dać okazję do spotkania, poznania się  i wspólnego przeżycia tego niezwykłego dnia uczniom ze wszystkich placówek.

Obchody jubileuszu były współfinansowane  w  ramach  projektu „W nas jest Polska. Obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.