Rodzina polonijna z Tęgoborza i Choroszewa

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy (Polska) kontynuują realizację projektu partnerskiego w ramach zadania  publicznego „Rodzina polonijna”.

Celem projektu jest nawiązanie współpracy między uczniami i nauczycielami z Polski i Ukrainy, poznanie kultury, obyczajowości, doskonalenie języka polskiego, poznanie dziedzictwa narodowego i losów Polaków, którzy mieszkali i mieszkają na Ukrainie.
W bieżącym roku szkolnym nasza współpraca polega na przygotowaniu prezentacji na temat ważnych świąt religijnych i narodowych, które czcimy w Polsce. Uczniowie przygotowali taką prezentację, następnie została wysłana drogą e-mailową do grupy partnerskiej na Ukrainie. Innym zadaniem było przygotowanie śpiewnika pieśni patriotycznych, śpiewanych podczas ważnych uroczystości, szczególnie  w okresie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przygotowany śpiewnik patriotyczny został również przesłany grupie polonijnej na Ukrainę. Ważnym przedsięwzięciem był Koncert Pieśni i Piosenki Patriotycznej realizowany przez społeczność naszej szkoły. Połączony był z gminnymi uroczystościami 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Grupa projektowa wykonała zdjęcia i filmiki z tej uroczystości i wysłała do  partnerów z Choroszewa (Ukraina).
Realizacja projektu spowodowała  nawiązanie kontaktów, zawiązanie przyjaźni i współpracy oraz wymianę doświadczeń między uczniami i nauczycielami z Tęgoborzy i  Choroszewa.

Działanie zostało przeprowadzone w ramach realizacji projektu zadania publicznego „Rodzina polonijna” przez uczniów Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy we współpracy ze szkółką polonijną z Choroszewa.
Projekt „ Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” jest  współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.

MEN małe