Romanów

Nazwa podmiotu nauczania

Punkt nauczania przy parafii Św. Stanisława


Adres 

13001 Romanow, Putilina 11, Obł. Żytomierska, Ukraina


Data założenia

1994


Liczba uczniów i nauczycieli 

Liczba stale się zmienia: od 15 do 50 uczniów.

Jeden nauczyciel.


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

Nauczanie  języka polskiego przy Parafii św. Stanisława w Romanowie rozpoczęło się wraz z przyjazdem  sióstr sercanek do Romanowa, tj. 20 lat temu (1995r.) Siostry zajęły się katechezą  przy Parafii i jednocześnie nauczaniem wszystkich chętnych języka polskiego. Początkowo odbywało się ono latem, na powietrzu, z braku odpowiedniego pomieszczenia. Z czasem, kiedy wybudowano klasztor, jeden z pokoi przeznaczono na nauczanie i zajęcia z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi (zamiennie). Nauką j. polskiego zajmowała się jedna z sióstr i tak trwa do dziś. Nauką języka były objęte dzieci i młodzież również na wioskach,  do których siostry dojeżdżały z katechezą. Nauczanie obejmowało i obejmuje nadal wszystkie grupy wiekowe:  dzieci, młodzież i dorosłych.

Przez cztery lata, we współpracy ze Stowarzyszeniem “Wspólnota Polska”, oddział w Krakowie, organizowano również kursy języka polskiego dla nauczycieli tego języka na Ukrainie.

Dzieci i młodzież podejmowała, w języku polskim, różne wyzwania, takie jak ,np. konkursy recytatorskie na poziomie powiatowym i wojewódzkim, a także przez kilka lat jeździły do Tarnowa na Międzynarodowy Konkurs Recytatorski, skąd, za każdym razem przywoziły najwyższe nagrody.

Poza nauką czytania, pisania i rozmowy po polsku, siostry włączały w swój program nauczania najważniejsze fakty z historii Polski, co pomagać miało w otrzymaniu – starającym się – Karty Polaka.

Dzięki zdobytym umiejętnościom w  posługiwaniu się językiem polskim “wyniesionym” z naszej szkółki, kilka osób z naszej Parafii (może kilkanaście nawet) podjęło studia lub wyjechało na stałe do Polski, odnajdując tam swoje korzenie, czy po prostu więź emocjonalną z naszym krajem.

Niestety, borykamy się ciągle z brakiem podręczników, a przede wszystkim zeszytów do  ćwiczeń. Obca mowa nie ćwiczona w domu poprzez wykonywanie ćwiczeń pisemnych nie przynosi oczekiwanych rezultatów i nie mobilizuje, szczególnie dzieci.  Ale staramy się. Grupki nie są liczne, co też ma swoje plusy.

IMG_0901