Sumy

Nazwa podmiotu nauczania 

Centrum Polskie “Wiara, Nadzieja, Miłość”

Adres 

Sumy 40022 , ul. Gerasima Kondrateva 148 m81,

Data założenia 

Styczen 2004 roku

Liczba uczniów i nauczycieli 

40 uczniów i 3 nauczycieli

Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

W naszym Centrum  szczególną uwagę poświęcamy nauce  języka polskiego, historii i literaturze. Śródroczna działalność  w naszej szkółce nie jest ograniczona do wykładów, są również organizowane warsztaty, występy szkolne.  Bierzymy aktywny  udział w festiwalach oraganizowanych przez miasto oraz Unię Europejską.  Uczniowe naszej szkółki brali udział w ogólnokrajowym  pisaniu dyktanda w Kijowie,  sprawdzającego znajomość języka Polskiego.

7 osób uczęszczających na nasze zajęcia zdali egzamin i otrzymali Kartę Polaka.