Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021 w punkcie nauczania języka polskiego przy Parafii św. Antoniego z Padwy we Lwowie

Nowy rok szkolny w Punkcie nauczania języka polskiego przy Parafii św. Antoniego z Padwy we Lwowie rozpoczął się  z  nadejściem września. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 4 września 2020 r.  Pierwsze zajęcia edukacyjne online odbyły się 8 września 2020 r.

Teraz niezależnie od tego, gdzie mieszkają lub przebywają nasi słuchacze, prowadzimy zajęcia w trybie online: spotykamy się, uczymy się, rozmawiamy, dyskutujemy nad tekstami oraz rozwiązujemy ćwiczenia. Daje to nieograniczone możliwości rozwoju i nowych doświadczeń.

 • nauka języka polskiego, kultury i historii Polski na wszystkich poziomach językowych (A1-C2) dla dzieci, młodzieży i dorosłych w trybie online
 • wysoko wykwalifikowani nauczyciele
 • małe grupy
 • elastyczny grafik
 • indywidualne podejście do każdego słuchacza
 •  wyposażona sala i biblioteka
 • zajęcia 2 razy w tygodniu:

dzieci i dorośli – wtorek j. pol. + środa (historia, kultura polska),

dorośli –  środa (historia, kultura polska) + czwartek j. pol.

W ramach działania punktu nauczania  odbyły się spotkania integracyjne grupy słuchaczy:

 • “Na kawę do lwowskiego Ratusza” 13.09.2020 r.,
 • Deszczowo, ale wesoło jest tylko we Lwowie!
 •  “Ulicami Lwowa” – wycieczki krajoznawcze Cudo-pociągiem grupy słuchaczy Kursu języka polskiego (27.09.2020 r., 1.10.2020 r.)
 • “Lwowskie pierniki” – warsztaty dekoracji pierników  dla grupy dzieci Kursu języka polskiego (25.09.2020 r.)

 

Zostało stworzone logo Kursu (autor Helena Jacyno) oraz strona Kursu na Facebooku:

https://www.facebook.com/Kurs-j%C4%99zyka-polskiego-przy-parafii-%C5%9Bw-Antoniego-z-Padwy-we-Lwowie-103192201510314/

 

Punkt nauczania języka polskiego przy Parafii św. Antoniego z Padwy we Lwowie jest wspierany  w ramach projektu

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.