Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Szkole Języka Polskiego w Drohobyczu.

3 … 2 … 1 … ZACZYNAMY

Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Szkole Języka Polskiego w Drohobyczu.

Każdy rok szkolny staramy się przez nauczanie języka polskiego, organizację wyjazdów oraz warsztatów, zakładać w naszej młodzieży liderskie nawyki i chrześcijańskie wartości, odkrywać ich silne strony, rozwijać, integrować między sobą. Tworzymy dla uczniów przyjazną, domową atmosferę, która pomaga poczuć się wolniej oraz pomaga w rozwijaniu ich osobowości.

Chcemy żeby nowy rok szkolny był wyjątkowy dla wszystkich – pełen radości, uśmiechu, spełnień marzeń.

Działanie jest zrealizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie”

Projekt finansowany  ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.