Fundacja Wolność i Demokracja włącza się w obchody Dnia Papieskiego na całym świecie

Fundacja Wolność i Demokracja włącza się w obchody Dnia Papieskiego na całym świecie
Projekt „Święty Jan Paweł II – mój wielki Rodak” ma na celu przybliżenie uczniom polskich placówek oświatowych na Ukrainie sylwetki jednego z najwybitniejszych Polaków w dziejach historii – świętego Jana Pawła II. W roku 2020 przypada piękna rocznica 100 lat urodzin tego wybitnego Rodaka.
??
Placówki oświatowe włączają się w obchody Dnia Papieskiego i organizują lekcje o Papieżu. Z tej okazji Fundacja Wolność i Demokracja zainicjowała opracowanie materiałów dydaktycznych – przygotowanych w trzech wariantach, które zakładają 3 poziomy znajomości języka polskiego oraz wiek uczniów. Materiały zostały opracowane przez wybitnych specjalistów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II i stanowią niezwykłą wartość dydaktyczną dla edukacji dzieci i młodzieży.
Natomias z materiałów opracowanych  w ramach projektu mogą skorzystać wszyscy chętni.
Zapraszamy do pobierania i wykorzystywania tych niezwykle cennych i wyjątkowych materiałów dydaktycznych: