W Tarnopolu odbyło się VII Ogólnoukraińskie Dyktando Języka Polskiego

W niedzielę, 11 października członkowie tarnopolskiego Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego wspólnie z uczniami Tarnopolskiej Ogólnokształcącej Szkoły nr 27 napisali VII Ogólnoukraińskie Dyktando Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku. Dyktando z języka polskiego na Ukrainie”. 

Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy.  Obie grupy jednocześnie napisały dyktando, po czym jury zajęło się sprawdzeniem prac konkursowych.
Nagrody przyznano w kategoriach “Dorośli” oraz “Dzieci i Młodzież”.
Kategoria “Dorośli”, 1 miejsce – tytuł “Mistrz języka polskiego na Ukrainie – Natalia Urbańska, 2 miejsce – I Wicemistrz języka polskiego na Ukrainie – Halina Piłat, 3 miejsce – II Wicemistrz języka polskiego na Ukrainie – Wita Hołoczyńska.
Do Dyktanda przystąpiło 38 osób.
Kategoria “Dzieci i Młodzież”, 1 miejsce – tytuł “Mistrz języka polskiego na Ukrainie” – Natalia Tymcij, 2 miejsce – I Wicemistrz języka polskiego na Ukrainie – Krystyna Kajda, 3 miejsce – II Wicemistrz języka polskiego na Ukrainie – Igor Suchyj.
Laureaci dostali prezenty od organizatora.
Przebieg Dyktanda  nadzorowało jury – nauczycielki języka polskiego Maria Bobryk i Maryna Wojnowa.
Gratulujemy zwyciężcom!
Projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Autor: Maryna Wojnowa