ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJLEPSZĄ KARTKĘ / ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH RODAKÓW

Wyłonienie najlepszych prac nie było łatwym zadaniem. Wszystkie kartki i życzenia były wspaniałe, widać było serce wkładane w ich wykonanie, a przede wszystkim były skierowane do naszych Rodaków – właśnie to w naszym konkursie było najważniejsze. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom!
A oto lista zwycięzców – zostały wyłonione 3 nagrody główne oraz trzy wyróżnienia – gratulujemy!
Jolanta Garnyk  –  pierwsze miejsce
Nadia Kanarska  –  drugie miejsce
Olesia Rudewycz  – trzecie miejsce
Sofia Kuczer  – wyróżnienie
Karina Lewandiwska  – wyróżnienie
Mateusza Czajkowski  –  wyróżnienie