Zakończenie roku szkolnego szkółce przy TKP im. Władysława Jagiełły

W sobotę 5.06.2021 szkółka Studio Creative przy TKP im. Władysława Jagiełły, świętowała zakończenie roku szkolnego. Wiele udało się osiągnąć, nauczyć się nowego, spotkać przyjaciół i ciekawie spędzić czas. Podsumowaniem naszej wspólnej pracy był test na znajomość języka polskiego. Dzieci podziękowały swoim nauczycielom ładną piosenką i wierszami. Później na wszystkich obecnych czekał świąteczny poczęstunek.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.  Projekt „Biało-Czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.