Zakończenie roku szkolnego w Sobotnio- Niedzielnej  Szkole w Zdołbunowie

 

Szkoła języka i kultury polskiej w Zdołbunowie zakończyła swój roczny kurs nauczania 29. 05. 2021r.

Nocą padał solidny deszcz, ale sobotni ranek powitał Zdołbunów pięknym słońcem. Wczesnym popołudniem salka lekcyjna wypełniła się uczniami i ich rodzicami. Przybyli też dorośli uczniowie.

Uczniowie ubrani w togi studenckie prezentowali się dostojnie, a tematem ich występu były wakacje.  Śpiewali więc radosne piosenki i przedstawiali równie optymistyczne wiersze o tematyce wakacyjno-letniej.

Otrzymali świadectwa ukończenia kursu od Pani Prezes Zofii Michalewicz, a uczniom opuszczającym już szkołę wręczono dyplomy  oraz legitymacje szkolne przygotowane przez Konsulat RP w Łucku.

Ważnym akcentem uroczystości było pożegnanie nauczycielki, która towarzyszyła uczniom od trzech lat. Wzruszającą niespodzianką było zaproszenie jej przez chłopców do walca – piosenki „Moja nauczycielko”. Pożegnania bywają wzruszające, więc popłynęło kilka łez.

Humory poprawiła Pani Prezes zapraszając wszystkich na pyszną grillowaną kiełbaskę.

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej  i uczniów  czeka niedługo jeszcze jedna uroczystość- Polski Dzień Dziecka. Trwają intensywne przygotowania do tego święta, na które zostaną zaproszone niepełnosprawne dzieci z pobliskich ośrodków.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”. Projekt „Biało-Czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.