Rusza rekrutacja na szkolenia on-line dla dyrektorów szkół i prezesów organizacji polonijnych

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza  dyrektorów szkół polonijnych i prezesów polskich organizacji oświatowych

do udziału w szkoleniu  on-line pt. „W poszukiwaniu sensu – rola wartości w budowaniu dobrostanu w życiu zawodowym i prywatnym osób zarządzających” realizowanego w ramach projektu “ABC klasy polskiej. Program doskonalenia nauczycieli polonijnych.” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cel szkolenia: Zweryfikowanie własnych przekonań na temat efektywnego zarządzania w trudnych czasach. Nabycie i/lub pogłębienie umiejętności trafnej identyfikacji obszarów do rozwoju w ujęciu potrzeb jednostki, zarządzanego zespołu oraz zarządzanej organizacji (szkoły, stowarzyszenia itp.)

Czas trwania szkolenia: 3 spotkania on-line po 3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie będzie realizowane za pośrednictwem platformy ZOOM.

OPIS przebiegu szkolenia online – interaktywne szkolenie online przewiduje stały kontakt Trenerów w czasie rzeczywistym z każdym Uczestnikiem. Uczestnicy biorą udział w dyskusjach, wykonują szereg aktywności poddanych bieżącej analizie przez trenerów. Planowane metody pracy to: mini-wykłady, ćwiczenia, symulacje, dyskusje zogniskowane, praca samodzielna i praca zespołowa, w tym szereg aktywności wykonywanych w zespołach 2-3-4 osobowych prowadzonych w interaktywnych pokojach szkoleniowych.

Na zgłoszenie czekamy do 15.08.2020

Wypełnić formularz zgłoszeniowy można klikając poniższy link

Formularz zgłoszeniowy szkolenie dla dyrektorów i prezesów

 

Decyduje kolejność zgłoszeń

Po zakończeniu rekrutacji uczestnik szkoleń uzyska informację na temat terminu szkoleń i harmonogramu prac.

Osoba do kontaktu: Julia Savelieva e -mail: [email protected]