Ruszył uzupełniający nabór wniosków na 2016 rok do programu „Biało-czerwone ABC”

abc2016

Fundacja Wolność i Demokracja także w 2016 roku ma zaszczyt wspomagać oświatę polską na Ukrainie w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym Fundacja Wolność i Demokracja ogłasza nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie oświaty polskiej na Ukrainie.
Podmioty zainteresowane  uzyskaniem dotacji na cele oświatowe w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” mogą złożyć wniosek o dofinansowanie, wysyłając go mailem na adres [email protected].

Zgłoszenie składa się z:

  • wniosku
  • aktualnej listy uczniów z podziałem na grupy
  • tygodniowego planu zajęć (podając w nim imię i nazwisko nauczyciela, godziny, nauczany przedmiot, grupę/klasę, rok nauczania albo stopień zaawansowania nauczania)
  • poświadczonych za zgodność kopii dokumentów rejestracyjnych organizacji i kopii dokumentów potwierdzających tożsamość 2 osób upoważnionych do reprezentowania organizacji/szkoły.

 Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu.

Do pobrania:


Regulamin


Wniosek


 Aktualna lista uczniów


Plan zajęć


Termin nadsyłania wniosków upływa 20.05.2016 r.