Polacy Chmielnickiego świętowali 10-lecie swej organizacji

logo
17 kwietnia Miejski Związek Polaków miasta Chmielnickiego obchodził jubileusz 10-lecia. Na swoje święto zaprosił do sali Domu Związkowców licznych gości.
Spotkanie rozpoczął występ zespołu Płoskirowskie Dzwoneczki, który zaśpiewał piosenkę „Jestem polskim dzieckiem”. Wzruszające słowa „Katechizmu polskiego dziecka”: „Kto ty jesteś? − Polak mały…” popłynęły z ust dwojga sześciolatków: Krystyny i Michała. Następnym punktem programu była prezentacja multimedialna, przedstawiająca najważniejsze momenty historyczne z życia Polaków w dawnym Płoskirowie.
Po prezentacji na scenie pojawił się prezydent miasta Oleksandr Symczyszyn, który złożył życzenia polskiej organizacji z okazji jej święta. Podkreślił znaczenie polsko-ukraińskiej współpracy w trudnych dla Ukrainy czasach, wysoko ocenił wkład miejscowych Polaków w rozwój lokalnej kultury oraz podziękował im za pomoc i wsparcie. Gratulacje Polakom z okazji ich jubileuszu złożyli również prezesi wspólnoty ormiańskiej i żydowskiej. (…)

– Obchodzimy dzisiaj 10. rocznicę założenia naszej organizacji, pierwsi członkowie pojawili się w niej w 2006 roku. Zaczęli pracować na rzecz opieki nad materialnym i kulturowym dziedzictwem naszych przodków – mówiła prezes Chmielnickiego Miejskiego ZPU Irena Letawina. − Uczymy języka polskiego i kultury polskiej. Prowadzimy chór Mazury, dziecięcy zespół Płoskirowskie Dzwoneczki. Śpiewamy religijne, patriotyczne i ludowe piosenki. Jesteśmy laureatami wielu festiwali − podsumowała obchody 10-lecia organizacji.

Sergiusz Tołstichin

Fundacja Wolność i Demokracja wspiera punkt nauczania języka polskiego w Sławucie działający przy Miejskim Związku Polaków miasta Chmielnickiego.

Zobacz artykuł:

http://wizyt.net/sp/Slowo_Polskie_n45.pdf

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem