Ruszyła rekrutacja do projektu Ja – Lider

Chess Game with Focus on the King

Ja – Lider to szkolenie, którego celem jest wspomaganie rozwoju polskich środowisk młodzieżowych na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Mołdawii.
Projekt mający kształtować umiejętności liderskie i postawy obywatelskie młodych ludzi polskiego pochodzenia mieszkających na Kresach został zainicjowany w 2014 roku, druga edycja miała miejsce w roku 2015. Wówczas brała w nim udział młodzież jedynie z Ukrainy.
W odpowiedzi na potrzebę wzmocnienia polskich środowisk na Kresach w tym roku do uczestnictwa w projekcie zostali do Polski zaproszeni młodzi liderzy polskich organizacji z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Latem zostaną zorganizowane 3 turnusy. W każdym z nich udział weźmie 6 pięcioosobowych grup młodzieży polskiego pochodzenia rekrutujących się spośród najzdolniejszych członków organizacji lub szkół polskojęzycznych.

 >>Rekrutacja 2016 <<


Projekt Szkoła lidera polonijnego Ja – Lider współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT