Ruszyła rekrutacja wolontariuszy


Jeżeli jesteś studentem polonistyki, pedagogiki, archeologii, historii, historii sztuki, studiów wschodnich, masz przynajmniej średnie wykształcenie i drogi jest Ci los Polaków na Kresach, Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza Cię do udziału w letnim wyjeździe wolontariackim na Ukrainę w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie”.

Oferujemy:

  • zdobycie doświadczenia w terenowej pracy szkoleniowca pod opieką jednej z najprężniej działających organizacji pozarządowych wspierających polskość i Polaków na Wschodzie;
  • sposobność do pogłębienia umiejętności pedagogicznych i sprawdzenia swych kompetencji w zakresie komunikacji werbalnej;
  • pracę z dziećmi i młodzieżą;
  • pełen zwrot kosztów podróży, noclegu i wyżywienia oraz ubezpieczenie;
  • niezapomnianą przygodę, jaką jest odwiedzenie takich miejsc jak Lwów, Beresteczko, Chmielnicki, Winnica, Sarny i wiele innych;
  • poznanie życia Polaków na Ukrainie, ich warunków bytowych oraz zaznajomienie się z funkcjonującymi tam organizacjami polskimi (szkołami sobotnio-niedzielnymi, szkółkami parafialnymi).

Oczekujemy:

  • przynajmniej średniego wykształcenia;
  • przygotowania merytorycznego do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży (od 5 do 18 roku życia) z zakresu historii, kultury oraz geografii Polski, a także języka polskiego;
  • gotowości do dziesięciodniowego pobytu na Ukrainie w czerwcu, lipcu lub sierpniu 2017 roku;
  • otwartości, komunikatywności, cierpliwości oraz radości z dzielenia się swoją wiedzą.

CV prosimy wysyłać na adres e-mailowy: [email protected]. Osoby zamieszkałe w Warszawie zachęcamy do podania w wiadomości godzin i dni preferowanej rozmowy kwalifikacyjnej.

Tytuły wiadomości prosimy formatować następująco:

Szkoły Letnie – Wolontariusz – imię i nazwisko –województwo

Koordynator Szkół Letnich – Maciej Maria Jastrzębski


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.